Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Oddział Lubelski

Aktualności

 
data: 25.03.2019
 
Zarząd Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, na którym dr Maciej Mendecki wygłosi referat p.t.: "Geofizyczne rozpoznanie zasięgu porwaka jurajskiego w rejonie rezerwatu Kry Jurajskiej, gmina Łuków". Posiedzenie odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2019 r. (piątek) o godzinie 12.00 w sali wykładowej Akwarium na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, al. Kraśnicka 2D.

Dr Maciej Mendecki jest adiunktem w Katedrze Geologii Stosowanej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Jest on autorem wielu publikacji w uznawanych czasopismach naukowych, w tym: Journal of Applied Geophysicsa, Rock Mechanics and Rock Engineering, Journal of Asian Earth Sciences, Theoretical and Applied Climatology, a także współautorem skryptu uczelnianego. W swojej pracy naukowej zajmuje się on problemami sejsmiczności indukowanej działalnością górniczą, wykorzystując do tego celu metody sejsmiczne (sejsmika refrakcyjna, MASW) i geoelektryczne (ERT, IP, SP).
Dr Maciej Mendecki jest również redaktorem naczelnym czasopisma 'Contemporary Trends in Geoscience', a także opiekunem Koła Naukowego Geofizyków Uniwersytetu Śląskiego PREM.

Z poważaniem

dr Krzysztof Bartoszek - Przewodniczący Zarządu
 

 
 
data: 28.02.2019
 
Z okazji Światowego Dnia Wody i Światowego Dnia Meteorologii zarząd Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (wspólnie z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego) uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe, na którym prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski oraz prof. dr hab. Marian Harasimiuk wygłoszą referat p.t. „Zmiany klimatu i ich skutki". Posiedzenie odbędzie się w dniu 7 marca (czwartek) 2019 r. o godzinie 17.15 w auli im. E. Romera Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, al. Kraśnicka 2D.
 

 
 
data: 24.01.2019
 
Serdecznie zapraszamy na zebranie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, które odbędzie się w piątek 1 lutego 2019 r. o godz. 10.30 w sali 6B w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Na posiedzeniu dr Krzysztof Bartoszek i prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski (Zakład Hydrologii i Klimatologii UMCS w Lublinie) wygłoszą referat pt.:Charakterystyka termiczna oraz synoptyczne uwarunkowania napływu mas powietrznych nad Lubelszczyznę. Będzie to kontynuacja wyników badań, których pierwszą część przedstawiono na zebraniu w roku ubiegłym.
 
W programie zebrania jest także:
- sprawozdanie Przewodniczącego Oddziału z działalności za rok 2018
- sprawozdanie Skarbnika Oddziału
- sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- dyskusja nad sprawozdaniami.
  
Przewodniczący Zarządu Lubelskiego Oddziału PTGeof.

dr Krzysztof Bartoszek


 

data: 30.10.2018

Serdecznie zapraszamy na zebranie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, które odbędzie się w piątek 9 listopada 2018 r. o godz. 11.30 w sali 1D w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Na posiedzeniu Dorota Moroniak (studentka 1 roku II stopnia geografii UMCS) wygłosi referat pt.: „Silne burze w Polsce w 2017 r. na przykładach Lubelszczyzny i Pomorza”.

Przewodniczący Zarządu Lubelskiego Oddziału PTGeof.

dr Krzysztof Bartoszek


 

data: 08.06.2018

Serdecznie zapraszamy w dniu 14 czerwca 2018 r. (czwartek) o godzinie 17:30 na odczyt gościa zagranicznego Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS Prof. Jamie Dyer’a  pt. “Earth Atmosphere interactions – Modelling and Measurement”.

Odczyt odbędzie się w Auli im. E. Romera, budynek WNoZiGP UMCS, al. Kraśnicka 2D.

Prof. Jamie Dyer (Department of Geosciences, Mississippi State University, USA) zajmuje się badaniem dynamiki klimatu, hydrometeorologią, gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi i ich przewidywaniem. Jest doświadczonym naukowcem pracującym na systemach operacyjnych do przewidywania zjawisk pogodowych w The National Weather Service (USA).

Przewodniczący Zarządu Lubelskiego Oddziału PTGeof.

dr Krzysztof Bartoszek


 

data: 11.05.2018

Serdecznie zapraszamy na zebranie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, które odbędzie się w piątek 18.05.2018 o godz. 10.00 w sali 6B w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Na posiedzeniu dr Krzysztof Bartoszek prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski (Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie) wygłoszą referat pt. „Charakterystyka mas powietrznych nad Lubelszczyzną.

Przewodniczący Zarządu Lubelskiego Oddziału PTGeof.

dr Krzysztof Bartoszek


 

data: 14.03.2018

Z okazji Światowego Dnia Wody i Światowego Dnia Meteorologii zarząd Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (wspólnie z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego) uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe, na którym prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski (Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie) wygłosi referat p.t. „'Miejska wyspa ciepła' na przykładzie Lublina. Posiedzenie odbędzie się w dniu 22 marca (czwartek) 2018 r. o godzinie 17.15 w auli im. E. Romera Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, al. Kraśnicka 2D.

Przewodniczący Zarządu Lubelskiego Oddziału PTGeof.

dr Krzysztof Bartoszek

 


 

data: 30.12.2017

Serdecznie zapraszamy na zebranie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, które odbędzie się w piątek 05.01.2018 o godz. 12.30 w sali 6B w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Na posiedzeniu mgr Ewelina Flis-Olszewska (Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS) wygłosi referat pt. „Wpływ warunków zewnętrznych na stosunki termiczno-wilgotnościowe zabytkowych obiektów sakralnych.

W programie zebrania jest także:
- sprawozdanie Przewodniczącego Oddziału z działalności za rok 2017
- sprawozdanie Skarbnika Oddziału
- sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- dyskusja nad sprawozdaniami.

Przewodniczący Zarządu Lubelskiego Oddziału PTGeof.

dr Krzysztof Bartoszek

 


 

data: 04.10.2017

Serdecznie zapraszamy na zebranie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, które odbędzie się w piątek 06.10.2017 o godz. 9.00 w sali 6B w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Na posiedzeniu mgr Paweł Kotas (doktorant w Zakładzie Klimatologii, Uniwersytet Jagielloński) wygłosi referat pt. Zmienność i zróżnicowanie typów cyrkulacji atmosferycznej w Polsce w ujęciu mezoskalowym.

Przewodniczący Zarządu Lubelskiego Oddziału PTGeof.

dr Krzysztof Bartoszek

 


 

data: 10.05.2017

Serdecznie zapraszamy na zebranie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, które odbędzie się w piątek 19.05.2017 o godz. 10.00 w sali 6B w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Na posiedzeniu dr Agnieszka Krzyżewska (Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS) wygłosi referat pt. „Najgroźniejsi masowi zabójcy - czyli rzecz o falach upałów i ich skutkach”.

Przewodniczący Zarządu Lubelskiego Oddziału PTGeof.

dr Krzysztof Bartoszek

 


 

data: 16.03.2017

Z okazji Światowego Dnia Wody i Światowego Dnia Meteorologii zarząd Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (wspólnie z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego) uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe, na którym prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk (Zakład Hydrologii UMCS) wygłosi referat p.t. „Stan i zmiany zasobów wody w aglomeracji lubelskiej”. Posiedzenie odbędzie się w dniu 23 marca (czwartek) 2017 r. o godzinie 17.15 w auli im. E. Romera Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, al. Kraśnicka 2 cd.

Przewodniczący Zarządu Lubelskiego Oddziału PTGeof.

dr Krzysztof Bartoszek

 


 

data: 10.02.2017

Serdecznie zapraszamy na zebranie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, które odbędzie się w piątek 17.02.2017 o godz. 10.00 w sali 6B w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Na posiedzeniu mgr inż. Grzegorz Kołodziej (Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS) wygłosi referat pt. „Charakterystyka wybranych zjawisk meteorologicznych w Lublinie w latach 1951-2010”.

Przewodniczący Zarządu Lubelskiego Oddziału PTGeof.

dr Krzysztof Bartoszek

 


 

data: 20.01.2017

Serdecznie zapraszamy na zebranie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, które odbędzie się w piątek 27.01.2017 o godz. 9.00 w sali 6B w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Na posiedzeniu dr Sylwester Wereski i mgr Anna Bilik (Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS) wygłoszą referat pt. „Typy pogody w Lublinie w okresie 1951-2010”.

Przewodniczący Zarządu Lubelskiego Oddziału PTGeof.

dr Krzysztof Bartoszek

 


 

data: 02.12.2016

W dniu 2 grudnia 2016 r. na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym zostały wybrane nowe władze Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (na lata 2017-2020) w składzie:

przewodniczący - dr Krzysztof Bartoszek

zastępca przewodniczącego - dr Sylwester Wereski

skarbnik - mgr Anna Bilik

sekretarz - dr Agnieszka Krzyżewska

członek zarządu - dr inż. Sławomir Gaweł

 


 

data: 20.11.2016

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowe Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, które odbędzie się w piątek (02.12.2016) o godz. 10.00 w sali 6B Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Na spotkaniu dr hab. Jerzy Kozyra (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych) wygłosi referat pt. "Adaptacja rolnictwa wobec zmian klimatu a biogospodarka".

Po odczycie, o godzinie 11.15 (w I terminie) lub o godzinie 11.30. (w II terminie) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.

W programie zebrania:

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziału z działalności za okres sprawozdawczy.
 2. Sprawozdanie Skarbnika Oddziału.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Przewodniczącego Zarządu Lubelskiego Oddziału na nową kadencję.
 8. Wybór członków Zarządu.
 9. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
 10. Wnioski Zarządu Oddziału na Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
 11. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
 12. Uwagi i wolne wnioski.

Zebranie odbędzie się w sali 6B Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Kraśnicka 2D

Zarząd Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geofizycznego