Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Oddział Lubelski

Posiedzenia naukowe

Posiedzenia naukowe (od XII 2016 r.):

 

2019.06.10: "Analiza przestrzenna wyładowań atmosferycznych nad województwem Lubelskim w 2018 roku przy użyciu narzędzi GIS". Autor: Kamil Misztal (student 3 roku Geoinformatyki UMCS). Prezentacja do pobrania

2019.04.05: "Geofizyczne rozpoznanie zasięgu porwaka jurajskiego w rejonie rezerwatu Kry Jurajskiej, gmina Łuków". Autor: dr Maciej Mendecki (Katedra Geologii Stosowanej, Uniwersytet Śląski). Prezentacja do pobrania

2019.03.07: "Zmiany klimatu i ich skutki". Autorzy: prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski (Zakład Hydrologii i Klimatologii)prof. dr hab. Marian Harasimiuk (Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania). Odczyt wspólny z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

2019.02.01: "Charakterystyka termiczna oraz synoptyczne uwarunkowania napływu mas powietrznych nad Lubelszczyznę". Autorzy: dr Krzysztof Bartoszekprof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski (Zakład Hydrologii i Klimatologii UMCS). Prezentacja do pobrania

2018.11.09: "Silne burze w Polsce w 2017 r. na przykładach Lubelszczyzny i Pomorza". Autor: Dorota Moroniak (studentka 1 roku II stopnia geografii UMCS). Prezentacja do pobrania

2018.06.14: "Earth Atmosphere interactions – Modelling and Measurement". Autor: prof. Jamie Dyer (Department of Geosciences, Mississippi State University, USA).

2018.05.18: "Charakterystyka mas powietrznych nad Lubelszczyzną". Autorzy: dr Krzysztof Bartoszekprof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski (Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS). Prezentacja do pobrania

2018.03.22: "Miejska wyspa ciepła na przykładzie Lublina". Autor: prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski (Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS). Odczyt wspólny z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

2018.02.15: "Wybrane zagadnienia pomiarów strumieni gazów cieplarnianych na terenach bagiennych". Autor: prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (Katedra Meteorologii i Klimatologii, Uniwersytet Łódzki).

2018.01.05: "Wpływ warunków zewnętrznych na stosunki termiczno-wilgotnościowe zabytkowych obiektów sakralnych". Autor: mgr Ewelina Flis-Olszewska (Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS).

2017.10.06: "Zmienność i zróżnicowanie typów cyrkulacji atmosferycznej w Polsce w ujęciu mezoskalowym". Autor: mgr Paweł Kotas (IMGW-PIB; doktorant w Zakładzie Klimatologii, Uniwersytet Jagielloński).

2017.05.19: "Najgroźniejsi masowi zabójcy - czyli rzecz o falach upałów i ich skutkach". Autor: dr Agnieszka Krzyżewska (Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS).

2017.03.23: "Stan i zmiany zasobów wody w aglomeracji lubelskiej". Autor: prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk (Zakład Hydrologii UMCS). Odczyt wspólny z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

2017.02.17: "Charakterystyka wybranych zjawisk meteorologicznych w Lublinie w latach 1951-2010". Autor: mgr inż. Grzegorz Kołodziej (Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS). Prezentacja do pobrania

2017.01.27: "Typy pogody w Lublinie w okresie 1951-2010". Autorzy: dr Sylwester Wereski, mgr Anna Bilik (Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS).

2016.12.02: "Adaptacja rolnictwa wobec zmian klimatu a biogospodarka". Autor: dr hab. Jerzy Kozyra (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych). Prezentacja do pobrania